Norsk
English

Last opp din video

 1. Bruk telefonen din og film så videoen blir "liggende" (ikke vertikal)
 2. Gjør ditt beste for å ha god lyd- og bildekvalitet
  1. Gjør opptaket i et stille rom, med lite støy og distraksjoner.
  2. Sørg for å ha nok lys slik at vi ser hvem du er.
  3. Hvis du har; Bruk gjerne et headset eller ørepropper med mikrofon for å få bedre lydkvalitet
  4. Se på videoen din før du sender den inn, sørg for at du kan se og høre deg selv
 3. Gi videoen en liten stillhet før du begynner å prate og før du stopper opptaket.
 4. Last opp videoen på denne siden
Har du spørsmål så kan de stilles på mail til magnus@blackfilm.no

Upload your video!

 1. Use your phone to record in landscape mode.
 2. Do your best to have good audio and image quality
  1. Record in a quiet room without unecessary noise or distractions
  2. Use enough light so we can see who you are
  3. If you have; Use some earbuds/headphones with a microphone for better sound quality
  4. Watch your own video to ensure that you can see and hear yourself properly
 3. Give the video a few seconds with silence in the beginning before you start talking and in the end before you stop the recording
 4. Upload the video on this page
Any questions can be sent to magnus@blackfilm.no

Ser du ikke noe skjema?
Prøv på en mobil/nettbrett eller send bidrag på mail.